Kart

Ingenia as, Rådhusgaten 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Bjørn Kobberrød Husby

Sivilingeniør

Telefon: 47 61 59 97

E-post: bjorn.kobberrod.husby@ingenia.no

Bjørn er utdannet sivilingeniør innen energi- og miljø og ble uteksaminert fra institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, Trondheim i 2014 med spesialisering innen termodynamikk, prosessteknikk og varme- og massetransport.

Han var utvekslingsstudent ved UCSD, University of California, San Diego i 2013.

Bjørn har kommet til oss fra Lilleaker Consulting i Sandvika hvor han har jobbet som rådgiver i avdeling for brann, eksplosjon og strømning. Herfra har han erfaring med risikoanalyser, samt bruk av CFD-verktøyene FLACS (ventilasjon, spredning og eksplosjon) og KFX (brann).

Bjørn ble ansatt i januar 2016 og har hovedsakelig jobbet som prosjektingeniør innen varme- og energiteknikk med vekt på energisentraler, varmedistribusjon og styring.

Bjørn er praktisk anlagt og er en typisk utfører. Han er meget pliktoppfyllende, ansvarsbevisst og ryddig. Han er sosial, og trives best når han kan jobbe med et kreativt og inspirerende miljø rundt seg. Rett mann på rett plass, med andre ord.