Kart

Ingenia as, Rådhusgaten 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Espen Bråten

Ingeniør

Telefon: 90 60 39 20

E-post: espen.braten@ingenia.no

Har en fortid som rørlegger. Nå har han også elleve års erfaring med planlegging og prosjektering av VVS-anlegg, hvorav seks år hos oss. Espen har en praktisk tilnærming i all problemløsing og er flink til å finne gode tekniske og økonomiske løsninger.

Espen har jobbet i elleve år med 3D-modellering og -beregning i MagiCAD for AutoCAD, etter hvert også Revit MEP. Foruten modellering, beregning av støy, trykkfall, mengdeuttak, etc., har han erfaring med integrerte tverrfaglige arbeidsprosesser med bruk av BIM samordningsmodeller for objekt- og kollisjonskontroll. Espen har allsidig praksis med bruk av data og har også i tidligere arbeidsforhold hatt ansvar for daglig drift av dataservere og -nettverk.

I tillegg til ansvar for løpende revisjoner og kompletteringer av tegningsmateriale og spesifikasjoner har Espen også erfaring med produksjonsoppfølging og kontroll av produktleveranser, kvalitet og utførelse i byggefasen.

Espen er klartenkt og jobber effektivt og raskt, selv i stressede situasjoner, men liker dårlig at oppgaver må vente. Han er tydelig og ærlig og snakker rett fra leveren. Han har stor respekt for andres meninger og snakker aldri nedsettende om andre.