Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Kjell Ove Haug

Ingeniør

Telefon: 95 70 03 21

E-post: koh@ingenia.no

Tok sin bachelor ved HiOA på linjen Energi og miljø i bygg i 2014. Han har variert praktisk yrkeserfaring – blant annet fra verkstedindustrien – som industrimekaniker, energirådgiver for OBOS Prosjekt og driftsansvarlig IT i bedrift.

Siden 2014 har Kjell Ove jobbet med planlegging, prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske anlegg i skolebygg og i bygg for helse og omsorg.

Fra januar 2016 har han hatt disiplinansvar for vannforsynings- og avløpsanlegg i oppdragene våre, inklusive ledelse av prosjektering, 3D-modellering med Revit MEP og Novapoint, samt system for internopplæring.

Kjell Ove er en grepa kar – ærlig, redelig og tydelig. Han engasjerer seg, går veldig inn for det som interesserer ham. Han er analytisk, men har vist at han også behersker det praktiske. Vi gleder oss til mange spennende og givende år med Kjell Ove i vårt team.