Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Magnus Lind

Ingeniør

Telefon: 92 46 02 31

E-post: ml@ingenia.no

Er utdannet ingeniør ved Høgskolen i Bergen innen Energiteknologi, med fokus på produksjon, distribusjon og bruk av energi i et globalt og lokalt perspektiv.

Magnus har jobbet 11 år som ingeniør, hovedsakelig med energibruk og -distribusjon i bygg, spesielt innen analyse, energiberegninger, tekniske løsninger og økonomi.

I flesteparten av referanseprosjektene har han kartlagt eksisterende forhold og gjennomført forbedringstiltak og samtidig hatt ansvar for oppfyllelse av etterprøvbare spesifiserte krav til lønnsomhet og inntjening.

Magnus har hatt disiplinansvar som rådgivende ingeniør bygningsfysikk i industriprosjektet Avløs Base.

Magnus er en sentral fagressurs i firmaet og bidrar sterkt til et høyt faglig nivå innen energi i prosjektene. Han jobber systematisk og målrettet og har en utpreget evne til å skille det vesentlige fra det uvesentlige.