Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Ørjan Antonsen

Sivilingeniør

Telefon: 91 81 39 86

E-post: oa@ingenia.no

Er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø og ble uteksaminert fra institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, Trondheim i 2013. Han var utvekslingsstudent ved UNSW, Sydney, Australia i 2011–2012.

Hos oss jobber Ørjan hovedsakelig som prosjektingeniør og ansvarlig saksbehandler i oppdrag innen samferdsel, med særlig vekt på tunneler og underjordiske anlegg.

Med sin erfaring innen fagområdene strømningsteknikk og termodynamikk har han også hatt ansvar for en rekke analyser og rapporter om klima, brann og røykevakuering fra tunneler og anlegg i fjell.

Ørjan er lett å be og evner å håndtere flere oppgaver samtidig. Han jobber effektivt og leverer alltid med god kvalitet. Ørjan trives med å gjøre det meste sammen med de fleste, og som ingeniører og østfoldinger flest er han herlig jordnær.