Kart

Ingenia as, Rådhusgata 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Øyvind Eckhardt

Sivilingeniør

Telefon: 92 05 48 22

E-post: oe@ingenia.no

Har en bachelor innen energiteknologi fra Høgskolen i Bergen og en master i Produktutvikling og Produksjon fra NTNU med fordypning i Industriell Prosess. Han ble uteksaminert fra NTNU i Trondheim i 2010. I 2008 var han utvekslingsstudent ved Technische Universität Kaiserslautern i Tyskland og studerte emner innenfor avfallsbehandling, strømning, energi og prosessteknologi.

Øyvind ble ansatt i Ingenia første gang i 2010 og jobbet da blant annet med design og prosjektering av VVS-tekniske anlegg i jernbanetunneler. Fra høsten 2013 og frem til 2015 var han ansatt hos Erichsen og Horgen, ved brannseksjonen, der han har jobbet med branntekniske analyser, røykevakuering og prosjektering av sprinkleranlegg. I 2015 kom han han tilbake i jobb hos oss som ansvarlig saksbehandler innen samferdsel med vekt på tunnel og underjordiske anlegg.

Øyvind har en solid og bred erfaring innen fagområdene strømningsteknikk og termodynamikk og vil blant annet ha ansvar for analyse, design og prosjektering av røykventilasjonsanlegg og slukkeanlegg til bruk ved brann i bygg og underjordiske anlegg. Øyvind har utført en rekke beregninger for å analysere problemstillinger med fuktdannelse i bygningskonstruksjoner og vil derfor også være en viktig fagressurs ved utførelse av oppdrag som Ingenia påtar seg innen bygningsfysikk.

Øyvind er selvstendig og dyktig på å løse problemstillinger ved å anvende egen erfaring i kombinasjon med teoretiske betraktninger og beregninger. Han har et kritisk blikk på andres, men ikke minst egne vurderinger og konklusjoner. Øyvind er en behagelig person å ha med å gjøre, er hensynsfull og opptrer respektfullt. Han deler gjerne sitt syn med andre, men vet å veie sine ord. Han er grundig og klartenkt, og kan bidra til å snu en konklusjon når man minst aner det.