Kart

Ingenia as, Rådhusgaten 20, 0151 Oslo
Telefon: 22 93 68 80
E-post: ingenia@ingenia.no

Tonny Sørum

Ingeniør

Telefon: 41 46 19 85

E-post: tonny.sorum@ingenia.no

Ble ferdig utdannet rørlegger i 1991 og gjennomførte senere teknisk fagskole innen maskin VVS i 2006. Han har FG-eksamen og er FG 900-godkjent for utførelse, prosjektering og kontroll av automatiske slokkesystemer (trinn I, II og I+II).

Tonny har som hovedansvar å gjennomføre planlegging, prosjektering og oppfølging samt kontroll av slokkeanlegg. Han har i tillegg det faglige ansvaret for firmaets kompetanse innen automatiske slokkesystemer – både sprinkleranlegg, lavtrykk vanntåke og slokkesystemer med inert gass.

Tonny utøver sitt arbeid med en solid faglig forankring og mer enn 20 års praksis i bransjen. Som de fleste av oss på bruket er han opptatt av orden og ryddighet, og å gjøre jobben sin til alles tilfredshet.