Nøkkeldata

Tidsrom: 2012–2015

Omfang: BTA = 16 000 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forfase, detaljplan og bygging

Om oppdraget

Avløs base skal stå ferdig i mai 2015 og omfatter fire nye haller til bruk for oppstalling, innvendig vasking, service og vedlikehold av T-banevogner. Anlegget har blant annet automatisk anlegg for utvendig vask av tog og egen hall for fjerning av graffiti.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien i planleggingsfasen med detaljprosjektering av byggets VVS-teknikk, og VVS for verkstedinstallasjonene. Oppdraget omfatter også oppfølging i den pågående byggefasen.

VVS-tekniske anlegg

Anlegget omfatter sanitæranlegg, varmeanlegg med nærvarmesentral med biobrensel, sprinkleranlegg, luftbehandlingsanlegg, diverse prosess- og kjøleanlegg. Totalt 40 systemer fordelt på 18 anleggskategorier.