Nøkkeldata

Tidsrom: 2011–2016

Omfang: T-banetunnel og underjordisk stasjon

Oppdragsgiver: Sporveien

 

Om oppdraget

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien med prosjektering av VVS-tekniske installasjoner og brannventilasjon i tunnelene og i stasjonens toghall, samt oppfølging i pågående byggefase. Vi har også vært engasjert til generell bygningsfysisk prosjektering, kvalitetssikring av tegninger og byggtekniske løsninger, samt utarbeidelse av anbudsunderlag i samarbeid med øvrige prosjekterende.

Energiberegninger og ENØK-analyse

Blant annet hadde Ingenia ansvar for energiberegninger (utført med SIMIEN) og at prosjektet oppfylte myndighetenes energikrav. Det ble utarbeidet en ENØK-analyse for å vurdere reduksjon av energi- og driftskostnader. En rekke tiltak, som for eksempel gjenvinning av kjølevarme, effektiv styring av lys og rulletrapper, ble implementert i prosjekteringen.

Fuktproblematikk

Konstruksjonene på stasjonen medførte flere fukttekniske utfordringer. Stasjonen ble oppført i en utsprengt byggegrop, og det ble avdekket et behov for isolasjon og damptetting på utsiden av den 25 meter høye konstruksjonen. Klimaet i en tunnel kan være særdeles fuktig, og det ble gjort en møysommelig vurdering rundt risikoen for at fuktig luft kom til å drive opp tunnel og underjordisk anlegg og forårsake kondens på inngangspartienes vegg og tak. Især taket til et inngangsparti hadde en uheldig utforming og bæring, og enkelte detaljer måtte endres for å sikre avrenning av fukt både på innsiden og utsiden av taket.

For å vurdere om det kunne oppstå kondens i uisolerte, underjordiske elektrotekniske rom, ble det utført beregninger på fukt og varmetransport. Våre beregninger fastslo at enkelte vegger måtte isoleres for å unngå utfelling av kondens på innsiden av ytterveggene.

Under graving av tunnelen ble det i tillegg observert kondens på enkelte ventilasjonskanaler, samt frost- og rim utfordringer i tilstøtende rømningsvei. Aktuelle tiltak ble vurdert, og det ble konkludert med at trykkendringer og termisk kanalisolering ville fjerne problemet.