Nøkkeldata

Tidsrom: 2008–2011

Omfang: Tunnellengde = 2 000 m

Entrepriseform: Direkte innkjøp

Oppdragsgiver: Kollektivtransportproduksjon (KTP) AS – Sporveien

Ytelser: Prosjektering og oppfølging i forfase, detaljfase og bygging

Om oppdraget

Majorstutunnelen er tunnelen mellom stasjonene Majorstuen og Nationaltheatret. Tunnelen ble åpnet i 1927 og er ca. 2000 meter lang. Tunnelen er oppgradert med en rekke sikkerhetstiltak, blant annet røykevakuering.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått KTP AS med blant annet analyser for røykevakuering, trykksetting av rømningsveier etc. og utarbeidet detaljplan og arbeidstegninger for bygging.